Lansio Trydar mewn Trawiadau

Bydd cyfrol newydd Llion Jones o drydar cynganeddol 'Trydar mewn Trawiadau' yn cael ei lansio heno am 7:30 y.h. yn Stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Bangor. I gyd-fynd â'r lansiad bydd eitem arbennig yn cael ei darlledu ar y rhaglen 'Heno' ar S4C.