"yma ar y cyrion sydd wrth galon pob dim"
 

Nos da Nostalgia

Nos da Nostalgia

Dyma eiriau cân a luniwyd fel her i'r cerddorion sy'n gwrando ar raglen Lisa Gwilym ar Radio Cymru ym mis Mehefin 2014. Gramcon oedd yr unig un a ymatebodd i'r her, ond erbyn hyn y mae Cadi Gwen hefyd wedi taflu ei het i'r cylch! 

Dwi ‘di crwydro hyd strydoedd Aberstalwm
Dros gerrig yr afon, trwy gae yn llawn o ŷd,
Dwi ‘di dringo at y tŷ sydd ar y mynydd
Dydy o’n ddim ond adfail mud.

Dwi ‘di sefyll ar blatfform Stesion Strata,
Hawlio tocyn ar y trên i Afon-wen,
Dwi ‘di teithio yng nghwmni y sgwarnogod
Ond y cledrau ddaeth i ben.

Nos da nostalgia a’r breuddwyd roc a rôl,
da bo’ i Westy Cymru, ddaw Gloria ddim yn ôl.

Dwi ‘di chwilio am Ethiopia Newydd,
Ymlaen mae Canaan, dyna oedd fy nghri,
Ond o noddfa rhyw harbwr diogel
Methu symud ‘mlaen wnes i.

Nos da nostalgia a’r breuddwyd roc a rôl,
da bo’ i Westy Cymru, ddaw Gloria ddim yn ôl.
Nos da nostalgia, adiós i’r Mardi Gras,
mae’r fflachlwch wedi’i luchio felly hwyl fawr heulwen ha’.
Wedi rhedeg draw i Baris
Wedi troedio Rue St Michel
Wedi cyrchu Monte Carlo
Daeth yn amser dweud ffarwél.
Nos da nostalgia a’r breuddwyd roc a rôl,
da bo’ i Westy Cymru, ddaw Gloria ddim yn ôl.
Nos da nostalgia, adiós i’r Mardi Gras,
mae’r fflachlwch wedi’i luchio felly hwyl fawr heulwen ha’.

Ying Yang

Ying Yang

Dyma hir a thoddaid a luniwyd ar gyfer Talwrn y Beirdd ym mis Mehefin 2014.

 

Yng ngwawl ei hyder, bydd o’n pryderu,
yn amau heulwen, yn gweld cymylu,
y naill yn achwyn a’r llall yn awchu
byw i’r eithaf, nid byw i hiraethu,
cyfuniad sy’n cyfannu gwên a gwg,
y ddau fydolwg sy’n noddfa i deulu.  

Panini 78

Panini 78

Dyma gywydd a luniwyd yn ystod cyfnod Llion Jones fel Bardd Preswyl Radio Cymru. Ysgrifennwyd y cywydd ar adeg Cwpan y Byd 2014. Ynddo, mae'r bardd yn dwyn i gof ei brofiad o hel sticeri Panini adeg cystadleuaeth Cwpan y Byd 1978.

Panini

Dwyn yn ôl ein doeau ni 
wna enw gwâr Panini,
y rhain yw’r llyfrau hanes 
gorau oll; ynddynt mae gwres 
twrnameintiau caeau’r co’
a’r oed pan oedd pêl-droedio
yn amen ar bob munud
i un yn byw i gwpan byd.  

Dymhorau’n iau, ‘roeddwn i 
yn caru’r llyfr sticeri,
hudol oedd ei hyd a’i led,
pris pecyn oedd pres poced;
yn llanc, fe dalwn â llog
i gael un o’r rhai sgleiniog,
ias o amlen byd symlach,
aur y byd mewn sticer bach.

 sypyn mawr i’w swopio
at yr iard yr awn bob tro, 
roedd got, haven’t got yn gân
ar gyfer y fro gyfan,
ac ym marchnad anwadal
y dwylo chwim doedd dim dal
ai digon Rainer Bonhof
yn y sêl am Dino Zoff?   

Y mae’r enwau mawr yno
‘mwndeli sticeri’r co’, 
yn creu tîm, mae Socrates,
Tardelli, tri Ardiles,
Villa, Rossi a Fillol,
Hans Krankl, Mario Kempes, Krol; 
gwelaf urddas mwstashys
a graen y pyrm Three Degrees.  

Dwyn i go’ i gadw’n gall
yw siarad am oes arall
ac i’r tad sydd ger y til
yn gwenu, daw gwefr gynnil
o rannu hen gyfrinach 
ac estyn am becyn bach
sy’n dwyn ias ein doeau ni
a hen hanes Panini.  

Cliciwch yma i glywed recordiad o'r bardd yn darllen y cywydd ar raglen 'Carl ac Alun'.

Englyn ar Hap

Trannoeth

Drwy’r mudandod defodol, yn y bwlch
lle bu’r geiriau ysol
yn duo’r hwyr a throi’r drol,
mae ‘sori’n’ wawr amserol.

Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau yn y calendr