Barn y Beirniaid

Dyma ddetholiad o'r hyn a ddywedwyd am y bardd a'i waith mewn amrywiol feirniadaethau eisteddfodol ac adolygiadau. Wrth gwrs, doedd gan y beirniaid eisteddfodol ddim syniad ar y pryd at bwy yr oedden nhw'n cyfeirio! Y mae angen cymryd eu sylwadau felly gyda phinsiad go lew o halen.

“Bardd gwirioneddol ddawnus” 
Dr Bleddyn Owen Huws 

“Dyma fardd gwreiddiol a soffistigedig ei feddwl”
Yr Athro Peredur Lynch 

“Mae’n fardd hynod o ddawnus”
Y Prifardd Alan Llwyd 

“Bardd bro'r oes ddigidol”
Catrin Beard 

“Bardd gwych”
Y Prifardd Gerallt Lloyd Owen

“Bardd crafog ei ddull, treiddgar ei sylwebaeth”
Dr Jason Walford Davies

"Mae gonestrwydd, gwefr a brwdfrydedd Llion Jones yn dod o'r galon."
Elliw Iwan

"Bardd hyderus a chrefftus tu hwnt sydd â rhywbeth gwerth chweil i’w ddweud"
Y Prifardd Dafydd John Pritchard

“Bardd ymenyddol siarp, treiddgar ei sylwadaeth, crafog iawn ei ddull”
Yr Athro Derec Llwyd Morgan

Englyn ar Hap

Methu cyrraedd glan

Yn lli hallt ei hunlle’ o, drwy’i flinder,
mor ofer mae’n rhwyfo
ar y dŵr fel gŵr o’i go’
â hon o’i gyrraedd heno.

Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau yn y calendr