"yma ar y cyrion sydd wrth galon pob dim"
 

Geiriau Nos Da Nostalgia

Nos da Nostalgia

 

Dwi ‘di crwydro hyd strydoedd Aberstalwm
Dros gerrig yr afon, trwy gae yn llawn o ŷd,
Dwi ‘di dringo at y tŷ sydd ar y mynydd
Dydy o’n ddim ond adfail mud.

Dwi ‘di sefyll ar blatfform Stesion Strata,
Hawlio tocyn ar y trên i Afon-wen,
Dwi ‘di teithio yng nghwmni y sgwarnogod
Ond y cledrau ddaeth i ben.

Nos da nostalgia a’r breuddwyd roc a rôl,
da bo’ i Westy Cymru, ddaw Gloria ddim yn ôl..

Dwi ‘di chwilio am Ethiopia Newydd,
Ymlaen mae Canaan, dyna oedd fy nghri,
Ond o noddfa rhyw harbwr diogel
Methu symud ‘mlaen wnes i.

Nos da nostalgia a’r breuddwyd roc a rôl,
da bo’ i Westy Cymru, ddaw Gloria ddim yn ôl.
Nos da nostalgia, adiós i’r Mardi Gras,
mae’r fflachlwch wedi’i luchio felly hwyl fawr heulwen ha’.
Wedi rhedeg draw i Baris
Wedi troedio Rue St Michel
Wedi cyrchu Monte Carlo
Daeth yn amser dweud ffarwél.
Nos da nostalgia a’r breuddwyd roc a rôl,
da bo’ i Westy Cymru, ddaw Gloria ddim yn ôl.
Nos da nostalgia, adiós i’r Mardi Gras,
mae’r fflachlwch wedi’i luchio felly hwyl fawr heulwen ha’.

Llyfryddiaeth

Dyma restr o gyhoeddiadau diweddar sy'n cynnwys gwaith Llion Jones.

Bardd ar y Bêl 

Bardd ar y Bêl
Cyhoeddiadau Barddas 2016
£6.95

Casgliad o drydargerddi yn dilyn ymgyrch ryfeddol tîm pêl-droed Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016. 

 
 

Awen Iwan, (gol. Twm Morys)
Cyhoeddiadau Barddas 2014
£9.95

Ysgrif ar waith Iwan Llwyd :: 'O Dir Neb i’r Tir Cyffredin'. (Cyhoeddwyd fersiwn gynharach o'r ysgrif yn 'Y Patrwm Amrywliw 2', gol. Robert Rhys, Cyhoeddiadau Barddas 2006). 

  

Trydar mewn Trawiadau
Cyhoeddiadau Barddas 2012
£4.95

Detholiad o drydar cynganeddol y bardd rhwng 2009-2012. Enillydd Gwobr Barn y Bobl yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2013 

 
 

Pethe Achlysurol
Cyhoeddiadau Barddas 2007
£6

Casgliad cyntaf o gerddi, yn cynnwys cerddi buddugol cystadleuaeth y Gadair 2000. 

 
  

Blodeugerdd Barddas o Farddoniaeth Gyfoes, (gol. Tony Bianchi)
Cyhoeddiadau Barddas 2005
£15.95

Detholiad o'r dilyniant 'Rhithiau' yn cynnwys ‘Ar Drothwy’, ‘Brodio’, ‘Newyddion ar y 9’, ‘Diwylliant Gwe-rin’, 'E-pistol @’ 

 
  

Bloodaxe Book of Modern Welsh Poetry (goln. Menna Elfyn, John Rowlands)
Bloodaxe Books 2003
£10.95

Cyfieithiadau Saesneg gan Geraint Lövgreen o bedair cerdd, sef ‘As I Survey', 'On the Threshold', 'Bricolage', 'Party Political Bored-cast'.

 

Cerddi ar hap

Bydd cerddi amrywiol yn ymddangos ar hap ar y dudalen hon.

Englyn ar Hap

Cân yn ofer

Er tywys y mab i'r Aber a sôn
am swyn yr hen amser,
mi wn yng ngwaelod fy mêr
nad wyf ond cennad ofer.

Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau yn y calendr