"yma ar y cyrion sydd wrth galon pob dim"
 

Dyma ddehongliadau fideo o'r dilyniant o gerddi a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2000.

Rhithiau (Cynhyrchwyd gan Cwmni Da)